Välkommen Vi hjälper dig med ditt tak! Slå oss en signal på ...eller klicka på knappen för gratis offert 08-446 859 18 Gratis Offertförfrågan Välkommen Vi hjälper dig med ditt tak! Slå oss en signal på ...eller klicka på knappen för gratis offert 08-446 859 18 Gratis Offertförfrågan

Certifierad Takläggare

Vi är en certifierad takläggare med auktorisering hos Tätskiktsgarantier, certifiering i Heta Arbeten och medlem i TiB.

Nöjd-kund-garanti

Med vår ”Nöjd-kund-garanti” är du 100 % säker på att bli nöjd med arbetet vi utfört.

Använd ROT-avdrag

Privatpersoner kan alltid använda ROT-avdraget för de tjänster vi utför. Det ger 30 % lägre kostnad på arbetet.

Takläggare Stockholm

Takrenovering, plåtarbeten, besiktning eller ett nytt tak? Trygg Fastighetsrenovering AB
 genomför samtliga takarbeten på allt från små gästhus till stora flerfamiljshus.

Gratis besiktning och offert, totalentreprenad och fast pris är några av våra fördelar. Men vår största styrka är kvalité och kompetens. Vi har samtliga certifieringar som krävs inom branschen vilket du som kund även enkelt kan kontrollera och som vi gärna visar upp.

Gratis besiktning – Inom 72 timmar

Vi är en takläggare i Stockholm som sätter kvalité och service mycket högt. Därför lovar vi ”takbesiktning inom 72 timmar”. Kontakta oss idag och vi återkommer med en tid för takbesiktning som utförs inom denna tid. (Gäller enbart inom Stockholm).

Fast pris med ROT-avdrag när du anlitar takläggare

När vi genomfört en besiktning av taket för vi ett samtal med dig kring önskemål, materialval och eventuella ombyggnationer. Därefter ges en gratis offert som gäller i 90 dagar. Du kan alltså i lugn och ro gå igenom offerten som självklart är med ett fast pris.

På offerten presenteras även hur stort ROT-avdrag som kan användas vilket gör att priset på arbetskostnaden minskas med 30 %. Varje privatperson som står som ägare på bostaden kan göra avdrag på 50 000 kr per år.

Chansa aldrig – Anlita en takläggare med certifieringar och auktorisationer som bevisar kompetens. Anlita oss.

Skicka Snabboffert:

  Takrenovering i Stockholm med omnejd

  Trygg Fastighetsrenovering utför takrenoveringar i Stockholm på allt från små gäststugor till stora flerfamiljshus. Oavsett storlek på projekt sker det via samma process.

  Gratis besiktning och rådgivning

  För att kunna ge en korrekt offert behöver taket först inspekteras. Du visar eventuella skador, vi går upp på taket samt besiktar vattenavrinning. Utifrån den information vi sedan har kan rådgivning ske kring vilka olika alternativ som finns tillgängliga. Vi kan exempelvis avgöra om underliggande konstruktion behöver åtgärder eller om enbart pannor/plåtdelar kan bytas ut.

  Denna besiktning är alltid gratis.

  Offert

  Vill du gå vidare i processen tar vi fram en offert på renoveringen utifrån informationen från besiktningstillfället. Om du anger vid besiktningen att offert önskas kan vi återkomma med detta inom 48 timmar.

  Projektering

  Antar du vår offert planerar vi in när takrenoveringen kan genomföras. Det enklaste är att ingen befinner sig i bostaden under tiden men finns behovet så löser vi det. Hur lång tid som renoveringen beräknas ta anges på offerten och beror både på takets storlek, takmaterial och komplexitet i arbetet.

  Fakturering med ROT-avdrag

  Takrenovering är en av de tjänster som omfattas av ROT-avdraget. Därmed kan du få 30 % lägre arbetskostnad om avdraget utnyttjas. ROT kan enbart användas av privatpersoner och därmed varken av företag eller föreningar. Avdrag gäller bara för arbetskostnaden.

  För att kunna få ROT krävs att du äger den bostad där vi utför takrenoveringen. Totalt kan ROT-avdrag utnyttjas till 50 000 kr under ett år. Äger du bostaden tillsammans med din partner kan avdraget för bägge er användas på samma projekt.

  Är det 30 000 kr i materialkostnad och 80 000 kr arbetskostnad blir priset 110 000 kr före ROT och 86 000 kr efter ROT.

  Garanti

  Genom att extra garanti är tecknad via Tätskiktsgarantier ges en mycket lång och omfattande garanti på utfört arbete. En garanti som inte enbart gäller för dig som fastighetsägare utan även för kommande ägare vid försäljning. Fråga oss gärna om garanti vid takarbete.

  Takarbeten

  Anlita oss för samtliga takarbeten i Stockolm. Är du osäker på vilken åtgärd som behövs är första steget en gratis takbesiktning.

  Gratis takbesiktning

  Behövs en mindre renovering eller krävs det att hela taket läggs om? Det är inte alltid lätt att avgöra utan rätt kunskap om tak och takbeläggning.

  Kontakta oss för en gratis besiktning av ditt tak. Vi bedömer dess kvalité och ger förslag på eventuella åtgärder. Självklart finns inget krav att vi måste anlitas oavsett vad besiktningen ger för resultat.

  Takläggning med totalentreprenad

  Vi är en totalentreprenör som åtar oss både mindre och större projekt. Med totalentreprenad menas att vi ansvarar för samtliga åtgärder oavsett vilken yrkesgrupp som behöver anlitas.

  Plåtarbeten

  Vi utför alla takarbeten /  plåtarbeten som krävs på taket. Bland annat monteras skorstensplåtar, stegar och avrinningssystem så att inte fukten tar sig in i taket. Ofta är det bristande arbete med plåtdetaljerna som ligger bakom fuktskador.

  Underhållsarbete

  Med löpande kontroll och underhållsarbete kommer taket att få en betydligt längre livslängd. Vi kan utföra kontroller på samtliga taktyper oavsett om besiktning kan ske direkt från taket eller om skylift behöver användas. Upptäck och åtgärda skador i tid för att minimera risken för fuktskador.

  Taksäkerhet

  Trygg Fastighetsrenovering följer alltid gällande lagar och branschregler kring taksäkerhet. Oavsett tak använder vi taksäkerhetsutrustning och våra anställda är utbildade inom fallskydd och säkerhet.

  Att anlita en takläggare handlar alltså inte enbart om att få ett professionellt arbete utfört med tillhörande garanti. Det handlar minst lika mycket om att arbetet utförs på ett säkert sätt. Allt för många privatpersoner skadar sig årligen på grund av bristande säkerhetsrutiner vid takarbeten.

  Följer TSK:s standard

  Vi följer alltid Taksäkerhetskommiténs (TSK) standard för fallskydd vid arbete på tak. TSK drivs av branschpartners och organisationer med målet att förebygga fallskador vid olika slags takarbeten. Denna standard bygger på de regler som utformats av Boverket, Arbetsmiljölagen samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

  Vi tar ansvaret

  Vid samtliga arbeten vi utför tar vi hela ansvaret gällande säkerhet och försäkringsskydd. I avtalet framgår att du inte kan ställas till svars för eventuella personskador vid olyckor. Detta är mycket viktigt eftersom du som uppdragstagare annars är byggherre och ansvarig för arbetsmiljö och säkerhet.

  Vi har all kunskap, certifiering och utbildning som krävs för arbete på hög höjd. Dessutom förskäringar om olyckan ändå skulle vara framme.

  Takomläggning / Takläggning

  Takläggning vid nybyggnation eller takomläggning av befintligt tak? Vi hjälper till med alla takarbeten. Kontakta oss för en kostnadsfri besiktning och offert.

  Oavsett projektets storlek kommer vi alltid ut till din bostad och gör en besiktning för att därefter ge offert och förslag på arbetsprocess. Passa på att fråga våra kunniga takläggare om fördelar/nackdelar med olika material och vilka olika alternativ som skulle vara praktiskt genomförbara.

  Att tänka på inför takläggningen

  Välja material

  Vid både takläggning och takomläggning i Stockholm behöver man ta ställning till vilket material på taket som önskas. Det vanligaste är papp, plåt och pannor vilka alla har sina unika fördelar.

  I det fall omläggningen omfattar större delen av taket kan man passa på att byta material exempelvis från tegelpannor till plåt. Beroende på val av material kan eventuellt underarbete behöva genomföras på takstommar och läkt.

  Kan kräva bygglov

  Om takomläggning sker och färg, material eller storlek ändras kan bygglov krävas. Ligger din bostad inom detaljplanerat område bör alltid kommunen kontaktas i förväg och kontroll ske om bygglov krävs eller inte. Det är främst om det nya taket ändrar byggnadens eller områdets karaktär som bygglov krävs.

  Kontrollera behov av bygglov flera månader innan takomläggning är planerad då handläggningstiden under sommarmånaderna kan vara lång.

  ROT-avdrag

  Oavsett om vi utför takläggning i Stockholm eller mindre takrenovering kan ROT-avdraget användas. När kunden är en privatperson presenterar vi priset redan på offerten med ROT-avdrag vilket därmed minskar arbetskostnaden med 30 %. Avdraget är 50 000 kr per person och år. Är du osäker på hur stort avdrag du har kvar att utnyttja kan detta kontrolleras på Skatteverket.se.

  Certifierad takläggare med garantier

  Certifieringar och auktorisationer är en självklarhet. Det bevisar kompetens och seriositet. Vi har samtliga certifieringar som krävs för att därigenom skapa säkerhet för både dig som kund och oss som företag.

  Eftersom det inte finns lagkrav på varken utbildning eller certifiering för att erbjuda takläggning är det extra viktigt att som kund kontrollera att företagen har rätt kompetens.

  Vi har kompetensen som krävs!

  Kvalitetscertifierad hos Svensk Hantverkskontroll

  Svensk Hantverkskontroll skapar säkerhet både för dig som kund och för oss som företag. Företag som har denna certifiering är kontrollerade utifrån att de har ”utbildning och kunskap inom det yrkesområde dom verkar”. Svensk Hantverkskontroll gör löpande kontroller och ser även på företagens ekonomi för att enbart presentera seriösa företag.

  Auktoriserad via Tätskiktsgarantier

  Vi är anslutna till Tätskiktsgarantier för att ge ett extra garantiskydd till våra kunder. Det innebär att du får ”marknadens mest omfattande trygghetspaket för tätskikt på tak.”.

  Efter slutfört arbete får du tätskiktsgarantin som bland annat omfattar material, arbete och följdskador. Den stora fördelen är att garantin gäller för fastigheten och lämnas därmed över vid eventuell försäljning. Auktoriseringen kräver att vi använder några av bästa tätskikt som finns tillgängliga i Sverige.

  Riktlinjerna för material och arbetssätt uppdateras årligen och grundar sig på erfarenheten från de över 200 anslutna företagen.

  Hem- och villaförsäkringarna ger sällan ersättning vid utifrån inträngande fukt. Därför är en bra garanti mycket viktigt.  

  Du kan kontrollera att vi är anslutna på Tatskiktsgarantier.se

  Certifierad via Heta Arbeten

  De anställda som utför brandfarliga moment har utbildningen ”Heta arbeten”. Det gäller exempelvis de som utför svetsning av tätskikt med gasolbrännare. En utbildning som krävs för att skapa säkerhet kring hantering av värme och eld. Certifieringen är personlig. Du kan kontrollera att den hantverkare som kommer till dig har certifieringen på Hetaarbeten.se.

  Medlem i Tak- och tätskiktsentreprenörernas branschorganisation

  Vi har TIB-auktorisation vilket innebär att vi uppfyller de krav och kriterier som branschorganisationen ställer. Bland annat finns krav inom kompetensutveckling, kvalitetsarbete, seriöst företagande samt myndighetskrav. Detta är en auktorisation som vi behöver ansöka om varje år. Vid ansökan behöver vi

  Olika typer av tak

  Vilket takmaterial passar ditt tak? Det beror både på lutning, estetik och behov av underhåll. De tre vanligaste materialen är plåt, pannor och papp.

  Plåttak

  Plåttakets största fördel är dess hållbarhet. Det är lätt att lägga över större ytor, har inget större krav på lutning på taket samt kräver minimalt underhåll. Finns även i flera olika färger och former. Mycket uppskattat till villor, garage och förråd. Kontakta oss om du behöver nytt plåttak i Stockholm.

  Pannor (Lera)

  Takpannor i lera är ”en riktigt klassiker”. Anses av många vara det estetiskt bästa alternativet och har mycket lång hållbarhet. Dessutom är det lätt att byta enstaka pannor vid behov. Bör absolut väljas på äldre timmerstugor för rätt känsla. Ska inte användas om lutningen är mindre än 22 grader.

  Pannor (Betong)

  Takpannor i betong är billigare än de i lera och något lättare att lägga. Dessa är även mer flexibla i utseende och färgnyanser. Nackdelen är pannorna inte upplevs lika fina som tegelpannorna.

  Om du har papptak eller plåttak idag och vill byta takpannor Stockholm bör takstommen först granskas. Pannorna kräver större stabilitet än de andra takmaterialen.

  Papp

  Papp används främst vid mycket enkla takkonstruktioner (bodar, förråd, lekstugor) samt om lutningen är minimal. Är taket helt platt är papp generellt det enda alternativet. Billigt att köpa in och enkelt att lägga.

  Välja rätt takläggare i Stockholm

  Dokumenterad kompetens, goda referenser och fördelaktig garanti är tre av de viktigaste sakerna att kontrollera när takläggare ska väljas. Utöver att företaget ska ha F-skatt och försäkring bör dessa punkter kontrolleras:

  Certifieringar och Auktorisationer

  Den enda möjligheten att säkerställa sig att en takläggare i Stockholm har rätt kompetens är att kontrollera dess certifieringar och auktorisationer. Att företaget, och den enskilde takläggaren, har dessa innebär att de åtar sig att följa branschens byggregler samt erbjuda tydliga avtal till dig som kund.

  Vi har samtliga certifieringar som krävs inom branschen och utbildar vår personal regelbundet.

  Ansvarsfördelning

  När ett arbete utför på din bostad blir du automatiskt byggherre och därmed ansvarig för eventuella olyckor och personskador. Det är därför mycket viktigt att du väljer en takläggare Stockholm med avtal som innebär att takläggaren helt och hållet tar på sig ansvaret.

  Om de inte tar detta ansvar kan du bli skadeståndsskyldig om en hantverkare exempelvis ramlar ner från taket och skadar sig svårt.

  Vi tar alltid över ansvaret vid renoveringar och takläggning.

  Garanti

  Det är skillnad på garanti – och bra garanti. Det finns exempelvis en fördel om takläggaren ger försäkring via Tätskiktsgarantier vilket ca 200 takentreprenörer gör.

  Att denna garanti ges innebär även att företaget åtar sig att enbart använda material och arbetsmetoder som är framtagna av branschen.

  Det finns även andra försäkringslösningar som ger trygghet. Det viktigaste är att man som kund förstår när garantin gäller och när den inte gäller.

  Vi ger alltid fem års garanti på utfört arbete.