Utnyttja Ditt ROT-Avdrag! Utnyttja Ditt ROT-Avdrag!

ROT-AVDRAG

De arbeten vi utför ger rätt till ROT-avdrag, förutsatt att det en privatperson som beställer och betalar arbetet. Avdraget innebär att 30 % av den totala arbetskostnaden dras av. Avdrag får däremot inte ske på materialkostnad.

Exempel:

Arbete:             50 000 kr

Material:           10 000 kr

Utan ROT:        60 000 kr

Med ROT:         45 000 kr

Offert – Alltid med ROT

På våra offerter framgår det alltid beräknad kostnad för material, arbete samt hur stort belopp ROT-avdraget minskar totalkostnaden. Det är däremot du som beställare som avgör om ROT-avdrag ska ske eller inte. Företag kan aldrig få ROT-avdrag.

Faktura – Enbart personnummer krävs

När arbetet beställs anger du personnumret på den person som fakturan ska ställas på. Önskar ni fördela ROT-avdraget på två personer anges bägges personnummer. Varje person har rätt till 50 000 kr i ROT-avdrag varje kalenderår. Vid större arbeten finns det alltså en fördel att utnyttja både ditt och din partners ROT-avdrag.

Kontrolluppgift – Bevis på att arbete utförts

När arbetet är slutfört skickar vi en faktura där arbetskostnad, materialkostnad och ROT-avdrag är specificerat. Efter att fakturan är betald genomför vi ansökan till Skatteverket om ROT för utfört arbete. När de beviljat detta skickar de ut kontrolluppgifter som påvisar utbetalt belopp för ROT.

Skulle Skatteverket neka ROT-avdrag blir du själv betalningsskyldig för hela fakturabeloppet. Vanligaste orsaken är att personen redan utnyttjat fullt ROT-belopp under gällande kalenderår.