Utnyttja ditt ROT-avdrag

Du kan dra 30% av arbetskostnaden med ROT-avdraget när du bokar jobb med Takläggaren i Stockholm. Du får alltså halva priset för en professionell takläggare från Takläggarn’ i Stockholm. Man har rätt till 50 000 kr per person och år och när du har kommit upp i 50 000 kr ROT-avdrag så löper vanligt pris på istället.

Bor du med någon i ditt bohag till exempel så får du dra av (2 x 50 000 = 100 000 kr) dubbelt så mycket. Detta gäller hela vårt utbud av tjänster.

Du kan i offerten från oss se vad priset blir efter ROT-avdraget och det finns inget lägsta belopp som du måste komma upp i för att få använda ROT-avdraget. Skattereduktionen har gällt sedan 8 December 2008 och är i dagsläget fortfarande i bruk.